Giới thiệu

Chưa cập nhật

LIÊN HỆ

Địa chỉ 67 Đường Số 3, Cư Xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh
Tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh
Di động 0902463004
Điện thoại bàn 02862580002
Fax Chưa cập nhật
Email Chưa cập nhật
Website bvad.info
Năm thành lập Chưa cập nhật
Mã số thuế Chưa cập nhật

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ 2 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 3 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 4 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 5 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 6 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 7 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Chủ nhật 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Giờ làm việc

Thứ 2 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 3 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 4 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 5 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 6 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Thứ 7 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Chủ nhật 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
stdClass Object
(
  [sho_id] => 3417
  [sho_user] => 6158
  [sho_cat_style] => 0
  [sho_name] => BVAD
  [sho_descr] => Cung ứng giải pháp quảng cáo tổng thể
  [sho_link] => butvangmedia
  [domain] => 
  [sho_logo] => 71e0f8a774227b847a73527c2a074817.png
  [sho_dir_logo] => defaults
  [sho_banner] => 7ed8b438516629035e009fc7fce632f4.png
  [sho_dir_banner] => defaults
  [sho_bgimg] => 
  [sho_bg_repeat_x] => 0
  [sho_bg_repeat_y] => 0
  [sho_bgcolor] => 
  [sho_address] => 67 Đường Số 3, Cư Xá Chu Văn An, Phường 26
  [sho_category] => 1
  [sho_province] => 8
  [sho_district] => 0216
  [sho_provinces] => 
  [sho_kho_province] => 8
  [sho_kho_district] => 0216
  [sho_kho_address] => 67 Đường Số 3, Cư Xá Chu Văn An, Phường 26
  [sho_phone] => 02862580002
  [sho_mobile] => 0902463004
  [sho_email] => 
  [sho_yahoo] => 
  [sho_skype] => 
  [sho_facebook] => https://www.facebook.com/bvad.info/
  [sho_twitter] => 
  [sho_youtube] => https://www.youtube.com/channel/UCXbP_EydGlb_8hNwkmrt84Q
  [sho_google_plus] => 
  [sho_vimeo] => 
  [sho_website] => bvad.info
  [sho_style] => style4
  [sho_saleoff] => 0
  [sho_status] => 1
  [sho_view] => 4350
  [sho_quantity_product] => 0
  [sho_begindate] => 1523811600
  [sho_enddate] => 2147483647
  [sho_introduction] => 
  [sho_company_profile] => 
  [sho_certificate] => 
  [sho_trade_capacity] => 
  [sho_warranty] => 
  [sho_guarantee] => 0
  [sho_users_required] => 
  [shop_id_category] => 0
  [shop_fax] => 
  [sho_dir_bging] => 
  [shop_begindate_guarantee] => 0
  [shop_enddate_guarantee] => 0
  [sho_is_hot] => 
  [sho_hot_order] => 
  [sho_guarantee_end] => 
  [shop_video] => https://www.youtube.com/watch?v=DAN52TGyv60
  [shop_type] => 2
  [shop_group] => 1
  [sho_company_code] => 
  [sho_package] => 1
  [sho_package_start] => 
  [sho_package_end] => 
  [sho_discount_rate] => 0
  [sho_description] => Cung ứng giải pháp truyền thông quảng cáo tổng thể gồm: booking quảng cáo truyền hình, radio, báo chí, LCD FRAME, quảng cáo ngoài trời, quảng cáo online
  [sho_keywords] => Booking quảng cáo, quảng cáo truyền hình, quảng cáo báo chí
  [sho_shipping] => 0
  [sho_limit_ctv] => 20
  [sho_taxcode] => 
  [sho_establish] => 
  [sho_id_old] => 
  [time_work] => {"Mon":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Tue":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Wed":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Thu":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Fri":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Sat":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"Sun":{"am":{"end":"12:00","start":"8:00"},"on":1,"pm":{"end":"17:00","start":"13:00"}},"type":1}
  [permission_mobile] => 1
  [permission_email] => 1
  [permission_phone] => 1
  [distin] => Array
    (
      [DistrictName] => Quận Bình Thạnh
      [ProvinceName] => Hồ Chí Minh
    )

  [shop_url] => http://butvangmedia.azibai.com/
  [logo] => https://cdn1.azibai.com/media/shop/logos/defaults/71e0f8a774227b847a73527c2a074817.png
  [group_user] => 14
  [list_branch] => Array
    (
      [data] => Array
        (
        )

      [total] => 0
    )

)